פמוטים שמאיר בינט גילף

פמוטים שמאיר בינט גילף

פמוטים שמאיר בינט גילף – ניתנו כתשורה לשוש וזכי קיני לחתונתם, טו’ בשבט 1950
Candle sticks made by Meir Bineth as a wedding present to friends

בחזרה לגלריה:יצירות של מאיר בינט

“מזרח” במרכז מגן דוד
כל הזכויות שמורות למישל בינט © 2023