בינט מלווה בסוהר באולם בית המשפט

בינט מלווה בסוהר באולם בית המשפט

התמונה מתוך כתבה "הפגישה הראשונה" שכתב חיים גורי ב – 19.11.1971 ,דבר

בחזרה לגלריה:תמונות מחיי מאיר בינט

Jane and Max Bineth Cairo 1954
כל הזכויות שמורות למישל בינט © 2018