סיום עבודה Anglo Iranian oil company recommendation

סיום עבודה  Anglo Iranian oil company recommendation

סיום עבודתו של מאיר בינט במפעל הנפט האנגלו אירני, המלצה מהממונה עליו McAdam.
היה ממליץ על בינט לכל אדם שנזקק לשרותי בונה, מייצר מכשירים שאינו צמוד למוסכמות ויש לו היכולת לחשוב בבהירות ולתרגם את רעיונותיו למעשים, לתת תוקף למחשבותיו בהצלחה

בחזרה לגלריה:מסמכים

אישור סיום לימודים בתחום הנדסת אלקטרוניקה, May 1951
מן הפעולה התרבותית של אנשי סולל בונה אי שם בפרס
כל הזכויות שמורות למישל בינט © 2018