Arnold Dold contract

Arnold Dold contract

חוזה בין חברה גרמנית, "ארנולד דולד" Arnold Dold המייצרת גופי חימום ונגדים למאיר בינט במסגרת הכיסוי שלו כאיש עסקים גרמני נציג חברות שביקשו למכור את מוצריהם לארצות ערב – בחוזה שנחתם לשנתיים כתוב: מצרים וסודן.

בחזרה לגלריה:מסמכים

גלויה עם חתימת מוחמד נגיב
תזכיר מודיעין משגרירות עירק לגבי פעילותו של מאיר בינט - המשך
כל הזכויות שמורות למישל בינט © 2018