סא”ל גיבלי “המוכ”ז, מאיר בינט, משתייך אלינו ” מאי 1950

סא"ל גיבלי "המוכ"ז, מאיר בינט, משתייך אלינו " מאי 1950

המוכ”ז, מאיר בינט, משתייך אלינו ונמצא כעת באנגליה בקשר לגמר השתלמות במקצוע האלקטרוניקה. נוסף לכך הוטלו עליו מספר תפקידים.
נא סייע לידו בכל הכרוך בהעברת חומר ומכתבים עבורנו וכמו כן במידה שהנ”ל יהיה זקוק לתקציבים קטנים. חתום: בנימין גיבלי סא”ל

בחזרה לגלריה:מסמכים

Bineth participating at Passover  Festival of Freedom, Frankfurt
בינט מאיר – גיוס לצה’ל חיל המודיעין 1.2.1948
כל הזכויות שמורות למישל בינט © 2023