1477511902.3784

1477511902.3784

בחזרה לגלריה:תמונות מהנצחה

טקס הסרת הלוט מלוח - אבן לזכרו של בינט בשביל קליפות התפוזים
כל הזכויות שמורות למישל בינט © 2018