wallmeir

wallmeir

מאיר בינט באנדרטת ההנצחה, המבוך, במ.ל.מ – המרכז למורשת והנצחת המודיעין.

בחזרה לגלריה:תמונות מהנצחה

קבר ומצבה של יוסף בינט  בקרית שאול
מאיר בינט – טקס בשבט “כנען” ובבית הקברות בישוב 2008
כל הזכויות שמורות למישל בינט © 2023