wallmeir

wallmeir

מאיר בינט באנדרטת ההנצחה, המבוך, במ.ל.מ – המרכז למורשת והנצחת המודיעין.

בחזרה לגלריה:תמונות מהנצחה

יוסף בינט, אביו של מאיר בינט קבור בקרית שאול
מאיר בינט - טקס בשבט "כנען" ובבית הקברות בישוב 2008
כל הזכויות שמורות למישל בינט © 2018