חניכים של מאיר בינט באבאדאן

חניכים של מאיר בינט באבאדאן

חניכי קבוצת “ירדן” מתארים את טקס הכנסתם לתנועת הנוער הציונית. 1945

בחזרה לגלריה:מסמכים

מענק על המצאת מכשיר באבאדאן
קולנו – ירחון שכתב ועיצב מאיר בינט .
כל הזכויות שמורות למישל בינט © 2023