חניכים של מאיר בינט באבאדאן

חניכים של מאיר בינט באבאדאן

חניכי קבוצת "ירדן" מתארים את טקס הכנסתם לתנועת הנוער הציונית. 1945

בחזרה לגלריה:מסמכים

קבלת מענק על המצאת מכשיר באבאדאן
קולנו – ירחון שעיצב והוציא מאיר בינט . האירוע: יום כניסתה של קבוצת ירדן אותה הדריך באבדאן, לתנועת הנוער החלוצי
כל הזכויות שמורות למישל בינט © 2018