מענק על המצאת מכשיר באבאדאן

 מענק על המצאת מכשיר באבאדאן

Meir Bineth – Award for the invention of a "Gland Grease" Recharger while working at the Anglo Iranian Oil company in Abadan, Iran 1942-1945

בחזרה לגלריה:מסמכים

סולל בונה Solel Boneh - Max Bineth's contract period, Abadan, Iran
חניכים של מאיר בינט באבאדאן מתארים
כל הזכויות שמורות למישל בינט © 2018