סולל בונה – אישור על תקופת העסקה של מאיר בינט באבדאן, איראן Solel Boneh – Max Bineth's contract period, Abadan, Iran

סולל בונה - אישור על תקופת העסקה של מאיר בינט באבדאן, איראן Solel Boneh - Max Bineth's contract period, Abadan, Iran

אישור על תקופת העסקה של מאיר בינט במפעלי הנפט האנגלו איראניים באבדאן, איראן
Anglo Iranian Oil Company . בינט נשלח לשם מטעם סולל בונה

בחזרה לגלריה:מסמכים

מן הפעולה התרבותית של אנשי סולל בונה אי שם בפרס
קבלת מענק על המצאת מכשיר באבאדאן
כל הזכויות שמורות למישל בינט © 2018