מאיר מנגן בחליל אלט

מאיר מנגן בחליל אלט

את ראשי תיבות שמו מ. ב. רקמה אחותו רות

בחזרה לגלריה:תמונות מחיי מאיר בינט

כפר חסידים 1936
כל הזכויות שמורות למישל בינט © 2018