מאיר בן 25

מאיר בן 25

בחזרה לגלריה:תמונות מחיי מאיר בינט

כפר חסידים 1936
Meir max Bineth
כל הזכויות שמורות למישל בינט © 2018