מאיר שלג 1950 תל אביב

מאיר שלג  1950 תל אביב

1950 Bineth enjoying the one time snow in Tel-Aviv

בחזרה לגלריה:תמונות מחיי מאיר בינט

מאיר וג'ין בינט נישאים בתל- אביב 1950
מאיר באיראן סוף 1949
כל הזכויות שמורות למישל בינט © 2018