ספרים בעברית

"הפרשה" – דן הורוביץ אליהו חסין, "עם הספר" 1961

שני המחברים עסקו ב"כיסוי" הפרשה מאז חזרה ונתגלעה ב- 1960. בשלהי אותה שנה היו מיוזמי התארגנותה של האינטליגנציה הירושלמית ומיוזמי גילוי הדעת שלה בעניין הפרשה.
Read More

מבצע סוזאנה, אביעזר גולן, שנת ההוצאה: הוצאת עידנים ירושלים מהדורת ידיעות אחרונות, 1976

הסיפור המלא של נידוני הפרשה כפי שסופר ע"י מרסל ניניו, ויקטור לוי, רוברט דסה ופיליפ נתנזון .
Read More

מי נתן את ההוראה, חגי אשד, הוצאת עידנים בשיתוף עם ידיעות אחרונות, 1979

"עסק הביש", פרשת לבון והתפטרות בן-גוריון, פרסום ראשון של מסמכי הפרשה הסודיים.
Read More

שליחות ללא עקבות, אמנון יונה' משרד הבטחון – ההוצאה לאור, 2001

שישים שנות פעילות בטחונית מרתקת של אמנון יונה.
Read More

קשר אמיץ, מוניה אדם, 1986

מעלילות שירות הקשר של ה"הגנה", מו"ל משרד הבטחון
בספר תיאור "…מעלליהם של אנשי שירות הקשר של ה'הגנה', אנשי 'אחינדב', 'אבינועם', 'הגדעונים' ו'שרה'…"
– מאיר בינט בפרק "על מעשים ועושיהם"
עמ' 261- 265
Read More

כל הזכויות שמורות למישל בינט © 2018