בכר אברהם מיקו – 18.6.1998

למישל הרבה שלומות! לי זו תעודת עניות שלא הכרתי אותך עד היום. לא שיכולתי לעזור "במצבים" השונים שנוצרו מאז "הפרשה". אבל מאחורי הקלעים "החזקנו אצבעות" כדי להביא לסיום הפרשה בדרכי "נועם", ולרוע מזלנו הסתיימה הפרשה בצורה מכאיבה מאוד לכולנו.

כל הזכויות שמורות למישל בינט © 2018