לוחמי הסתר, מאת חיים חפר, 18.4.1968

בסתר, בסתר ברחובות הזרים בעריה של סוריה ועל אדמת מצרים ללא אחים וקרובים, בלי ידידים ומכרים בלי עיתונים עבריים, בלי שפה, בלי ספרים רק בשפתיים קמוצות אשר חותמות את השקט, סוערת המלחמה אשר איננה נפסקת

כל הזכויות שמורות למישל בינט © 2018