חוסר דיוקים בעובדות וסתירות בספר המרגל שהושכח

התיקונים שאני מביאה כאן קשורים לעובדות ולא לדעות של המחבר על התרחשויות ואירועים. אני מבקשת שכל מי שרכש את הספר או השאיל בספריה – שידפיס ויהדק תיקונים אלה. הסיכוי לצערי שהספר יצא במהדורה מתוקנת ורחבה יותר – קלוש לדעתי. יכולה רק להביע משאלה – הלוואי. תודה, מישל. הצוואה– המכתב שנמצא ליד הגופה שינוי וגם תרגום […]

כל הזכויות שמורות למישל בינט © 2018