המפגש של מאיר בינט עם "ילדי טהרן", והסתיו באבאדאן

תאור המפגש עם ילדי טהרן" בדרכם מטהרן לארץ ישראל במהלך שהותו של מאיר באבאדאן כעובד במפעלי הנפט האנגלו איראנים מטעם סולל בונה.

כל הזכויות שמורות למישל בינט © 2018