משוב של פלה דרליך – רכזת תרבות בית אבות ליאון רקנאטי, 07.11.12

מפגשים