קטעים שכתב מאיר ביומנו בתקופת אבדאן,
איראן 1942-1945/10

קטעים שכתב מאיר ביומנו בתקופת אבדאן,
איראן 1942-1945/10

 קטע מתוך יומן שכתב באוגוסט – 1942, אבדאן (חלק מטיוטת מכתב לידידתו שרה): "הנה מתקרב היום לסופו ועוד מעט שבת בא"י. כאן אין חוגגים את השבת שלנו וקשה לי מאוד לוותר עליה. אתיישב ואקרא לכל הפחות את 'לך דודי' וכשאגיע למקום 'התנערי מעפר קומי…' אזכר בכל אחי ואחיותי אשר מבתיהם החמימים מתנוצץ אור של נרות […]