הדברים שנשאתי בטקס חנוכת האנדרטה בכפר חסידים

הדברים שנשאתי בטקס חנוכת האנדרטה בכפר חסידים

30.1.2017 דבר ראשון ברצוני להודות לגיל ברנר היוזם ומבצע הפרוייקט לברוריה בן גל זמיר שהחלה לגלגל את נושא ההנצחה ודחפה אותי ללא לאות לפנות לגיל ולא להרפות ליובל לופן הפסל שייצר את האנדרטה לראש המועצה האזורית זבולון  דב ישורון  שאיפשר לעובדי המועצה שדאגו לעניינים הטכנים השונים ולצלם משה יערי לאלי דוד,  ראש הוועד המקומי בהתנדבות […]