גד שמרון המרגל שרצו שנשכח "במחנה", 2004

back to gallery