הפגישה עם הנשיא הרצוג, 'מעריב'

 

 

back to gallery