מכס בינט התאבד בכלאו בקהיר, "הבקר", .22.12.1954

 

 

back to gallery