מכס בינט התאבד בכלאו בקהיר, “הבקר”, .22.12.1954

מכס בינט התאבד בכלאו בקהיר, “הבקר”, .22.12.1954

שיתוף

כתבות נוספות