מכס בינט מנאשמי קהיר נמצא מת בתאו, ‘חירות’ – 22.12.1954

מכס בינט מנאשמי קהיר נמצא מת בתאו, ‘חירות’ – 22.12.1954

שיתוף

כתבות נוספות