קישורים לספרים

קשר אמיץ

מעלילות שירות הקשר של ה״הגנה״

משרד הבטחון, 1986 – 259 עמודים

שליחות ללא עקבות

שישים שנות פעילות בטחונית מרתקת
אמנון יונה, משרד הביטחון, 2001 – 303 עמודים

Uri Bar- Joseph “Intelligence intervention in the Politics of Democratic States

The United States, Israel and Britain”

Published by the Pennsylvania press state University 1995

Part two: Intelligence Intervention in Politics

Bineth – Binnet Max is mentioned on pages:

164,194, 195,198 207,

Page 207: “Binnet (Bineth) receives the 18 July instruction to act against the British.
From his immediate reply it is clear he does not take the new order seriously and does not make
(any attempt to carry it out” (Eshed 1979, p. 70

Operation’s Case Officer El-Ad

Pages 251, 252

Israel’s Secret Wars – Ian Black, Benny Morris

Published by Grove Press, 1991
Max Binnet instead of Bineth
The Foul-up
page 112, 113

The Egyptians also picked up Max Binnet, a 131 unit spy operating independently in Cairo

התייחסות לספר “המרגל שהושכח” (מאיר בינט) מאת ד”ר שאול ובר

האתר של נוריתה – מבט על ספרים בגובה העיניים.

שרה מלול כותבת על הספר ושואלת שאלות.
“…מה הביא את מאיר בינט לצאת למצריים? מי שלח אותו ומדוע? מה היה חזונו של בינט? איך קרה ששלחו לארץ אויב את אישתו ובתו של בינט ללא כל הכשרה? למה שיכנו בביתם בארץ את המרגלים חברי התא? למה התעלמו בהפגנתיות מאלמנתו? איך קרה שלא הודיעו לו לברוח לאחר שנתפסו חברי הרשת ? איך קרה שמי שנחשד בשיתוף פעולה עם המצרים ומסירת המידע שהביא להתפוצצות הפרשה חמק? נראה כי עסק הביש היה חמור ממה שדימנו לעצמנו. הרבה שאלות על רובן עונה מחבר הספר, ומביא גם את השתלשלות העניינים עד למאסרו והתאבדותו. …”