הנאשם בינט נפגש עם גנרל נגיב, 'מעריב' – 19.12.1954

 

back to gallery