התשובה הגאה, ד"ר עזריאל קרליבך, 'מעריב' – 24.12.1954

 

 

back to gallery