מחאתו של מאכס בינט (מאיר מקס בינט) – מה מספרים מקורות מצריים על האיש ועל קיצו, 'מעריב של שבת' – 4.2.1955

 

 

back to gallery