מכס בינט מנאשמי קהיר נמצא מת בתאו, 'חירות' – 22.12.1954

 

 

back to gallery