רחוב מאיר בינט בתל אביב, אפרים לפיד 'עיתון המרכז למורשת המודיעין' – ספטמבר 2005

 

 

back to gallery