שידור תעודת זהות, עתון העיר, 1988

 

 

back to gallery