"קולנו" ירחון קבוצת "הירדן", אבאדאן, איראן

"קולנו" ירחון קבוצת "הירדן", אבאדאן, איראן

שיתוף

 מנשר שמאיר בינט כתב ליום כניסתה של קבוצת הירדן לתנועת הנוער החלוצי, טו' בשבט תש"ה  29.1.1945
מאיר בינט  הכין את החוברת לחניכיו,   הגה את התוכן, צייר את  מה שאתם רואים  ואת התוכן כתב בכתב ידו. זו תקופה שבארץ עדיין לא תפסו את  גודל האסון, השואה

כתבות נוספות