"תרומת הייקים להקמת קהילת המודיעין הישראלי"
 פרופ.יואב גלבר, דוד נוימן – תגובה לכתבה

"תרומת הייקים להקמת קהילת המודיעין הישראלי"
 פרופ.יואב גלבר, דוד נוימן – תגובה לכתבה

שיתוף

התגובה התפרסמה ב"מכתבים למערכת" מבט מל"מ גליון 51 פברואר 2008.

הכותרת: "שוב נשכח" ברצוני להגיב לכתבה "תרומת הייקים – יוצאי מרכז אירופה – להקמת קהילת המודיעין הישראלי" מאת פרופ' יואב גלבר (בתמצות דוד נוימן, מבט מל"מ גיליון 50).

האם מתעלמים שוב מתרומתו של מאיר מקס בינט? האם שום מדלגים עליו? התפלאתי מאוד שקפצתם שמונה שנים קדימה ללוץ ושכחתם את הראשון שיצא בכיסוי גרמני למצרים – מאיר מקס בינט שפעל בשליחות המודיעין במצרים כבר משנת 1952 ועד סוף 1954. מאיר מקס בינט עלה ארצה מקלן בעלייה בלתי לגלית ב- 1935, והיה הראשון (מידע מירון בכר) שנשלח לאסוף מידע מודיעיני בארץ ערבית בכיסוי של איש עסקים גרמני. הרקע והאזרחות הגרמנית שלו אפשרו לבינט ליצור קשרים עם הקצינים הגרמניים, פליטי מלחה"ע השנייה שהובאו למצרים ונקלטו בה בתור יועצים ומומחים לעניינים צבאיים וטכנולוגים. זאת, לצורך איסוף מידע מודיעיני חשוב ורלבנטי. יש מעט הזדמנויות לאזכור של מאיר ודווקא כתבה זו הייתה הזדמנות מצוינת. פרופ יואב גלבר הוא מהאנשים היודעים מי היה מאיר בינט ואף הרצה בערב הקרנת הבכורה לסרט "מצבה במעלה ההר" על בינט שהתקיים במל"מ בנובמבר 2004, ולכן מפליא ביותר שהשמיט את בינט מהכתבה.

מישל

כתבות נוספות