קשר אמיץ, מוניה אדם, 1986

קשר אמיץ, מוניה אדם, 1986

שיתוף

מעלילות שירות הקשר של ה"הגנה", מו"ל משרד הבטחון
בספר תיאור "…מעלליהם של אנשי שירות הקשר של ה'הגנה', אנשי 'אחינדב', 'אבינועם', 'הגדעונים' ו'שרה'…"
– מאיר בינט בפרק "על מעשים ועושיהם"
עמ' 261- 265

מעלילות שירות הקשר של ה"הגנה", מו"ל משרד הבטחון
בספר תיאור "…מעלליהם של אנשי שירות הקשר של ה'הגנה', אנשי 'אחינדב', 'אבינועם', 'הגדעונים' ו'שרה'…"
– מאיר בינט בפרק "על מעשים ועושיהם"
עמ' 261- 265

מאיר מקס בינט - קשר אמיץ

מאיר מקס בינט - קשר אמיץ

מאיר מקס בינט - קשר אמיץ

כתבות נוספות