"בחזרה לקהיר", רוברט דסה, משרד הבטחון ההוצאה לאור 1992

"בחזרה לקהיר", רוברט דסה, משרד הבטחון ההוצאה לאור 1992

שיתוף

רשמי אסיר "הפרשה" ממסעו בעיתונאי במצרים.
רוברט דסה, יליד העיר אלכסנדריה שבמצרים, נמנה עם נידוני"הפרשה" המפורסמת שהסעירה את מדינת ישראל בראשית שנות ה-50.

מקס בינט –
עמ' 31,
עמ' 43 – "מאוחר יותר נודע לי שעזר, מרזוק, פיליפ ויקטור, עלי נעים ומקס בינט הועברו ל"סיגן אל-איסתיאנאף" ושוכנו בתאים של נידוני המוות, כאילו בטרם החל המשפט, כבר נגזר עליהם העונש"
עמ' 46

כתבות נוספות