מי נתן את ההוראה, חגי אשד, הוצאת עידנים בשיתוף עם ידיעות אחרונות, 1979

מי נתן את ההוראה, חגי אשד, הוצאת עידנים בשיתוף עם ידיעות אחרונות, 1979

שיתוף

"עסק הביש", פרשת לבון והתפטרות בן-גוריון, פרסום ראשון של מסמכי הפרשה הסודיים.

מאיר בינט מוזכר:
– – עמ' 14 "במהלך המשפט התאבד אחד הנאשמים, רב סרן מקס בינט, קצין מודיעין ישראלי מן המעולים ביותר, שלא היה שייך לרשת אך נתפס יחד אתה"

– – עמ' 26 "העתון 'אל-ג'ומהורייה' יודע לספר כי הנאשם מקס בנט, שהתאבד, כתב אל אשתו: 'עלי להודיעך, שהמשטרה המצרית יודעת עלינו יותר ממה שאנו יודעים על עצמנו'"'
– – עמ' 51 "…באותו מכתב נמסרה הוראה כי כמה מאנשי החוליות ישתדלו להגיע לפאריס בחצי השני של חודש מאי 1954. הוראות דומות נשלחו באותו זמן גם לאנשים אחרים שהיו בשליחות היחידה במצרים ולא עמדו במגע עם החוליות (מקס בינט)….."
– – עמ' 69-70 "…אך בנצור לא הסתפק בכך. באותו יום שבת ניסח הוראה נוספת אל "דוד" (מקס בנט) שהיה שייך ליחידה 131 אך לא היה קשור עם רוברט. הוראה זאת נכתבה אף היא בכתב סמוי ונשלחה למחרת היום (18.7) דרך אירופה. נוסח ההוראה הזאת היה:
'עשה משהו לניתוק היחסים הדיפלומטיים בין אנגליה למצרים כדי למנוע את ההסכם בנוגע לאיזור התעלה. אל תחכה לאישור. עשה כל מה שתוכל'
מקס בנט קיבל את המכתב ב- 21 ביולי. הוא השיב עליו בכתב בו ביום בנימה של זלזול ולא ניסה כלל לבצע את ההוראה הכלולה בו"

עמ' 83 – 2 שורות אחרונות.-
" עמ' 85 בתוך "אלעד מוסר דין וחשבון-
עמ' 91 למטה 92 למעלה – "פרשת דוד". למרות הכתוב – ידוע שלא קיבל הוראה לצאת-
ספיח ו' "דרכוני ביטחון" – – עמ' 172

כתבות נוספות