המפגש של מאיר בינט עם "ילדי טהרן", והסתיו באבאדאן

תאור המפגש עם ילדי טהרן" בדרכם מטהרן לארץ ישראל במהלך שהותו של מאיר באבאדאן כעובד במפעלי הנפט האנגלו איראנים מטעם סולל בונה.

"קולנו" ירחון קבוצת "הירדן", אבאדאן, איראן

 מנשר שמאיר בינט כתב ליום כניסתה של קבוצת הירדן לתנועת הנוער החלוצי, טו' בשבט תש"ה  29.1.1945 מאיר בינט  הכין את החוברת לחניכיו,   הגה את התוכן, צייר את  מה שאתם רואים  ואת התוכן כתב בכתב ידו. זו תקופה שבארץ עדיין לא תפסו את  גודל האסון, השואה

כל הזכויות שמורות למישל בינט © 2018